Loại sản phẩm: Catalogue

Ngành nghề: Bất động sản

Hình dáng: Chữ nhật ngang

Màu sắc: Trắng, xanh

Phong cách: Hiện đại