Loại sản phẩm: Catalogue

Ngành nghề: Công nghệ

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Xanh, trắng

Phong cách: Hiện đại