Loại sản phẩm: Catalogue

Ngành nghề: Nghệ thuật

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Trắng, xám

Phong cách: Đơn giản, hiện đại