Loại sản phẩm: Catalogue

Ngành nghề: Y tế – Sức khỏe

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Vàng, đen

Phong cách: Đơn giản, hiện đại