Loại sản phẩm: Catalogue

Ngành nghề: Làm đẹp

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Vàng, trắng

Phong cách: Đơn giản, hiện đại