Loại sản phẩm: Catalogue

Ngành nghề: Sản xuất

Hình dáng: Chữ nhật ngang

Màu sắc: Trắng

Phong cách: Đơn giản, hiện đại