Loại sản phẩm: Catalogue

Ngành nghề: Y tế – Sức khỏe

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Trắng

Phong cách: Hiện đại, ấm áp