Sách hỗ trợ khách hàng

trong quá trình thiết kế

Sách ý tưởng

giúp khách hàng dễ dàng trong lựa chọn

– Văn bản trên thiết kế

– Logo thương hiệu

– Hình ảnh khách hàng mong muốn

– Giấy chứng nhận, huy hiệu, mã vạch…

Sách giải pháp

giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định

– Cấu phần catalogue

– Lựa chọn chất liệu

– Lựa chọn chất bố cục

– Lựa chọn màu sắc

Sách top dự án

giúp khách hàng hiểu hợp về chúng tôi

– Hình ảnh showcase

– Hình ảnh sản phẩm

– Hình ảnh đội ngũ

– Hình ảnh bản quyền

Top ý tưởng ngành profile

mẫu chọn theo mã số

Tải sách giải pháp
Tải sách showcase dự án..