Loại sản phẩm: Catalogue

Ngành nghề: Bất động sản

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Xanh

Phong cách: Hiện đại, sang trọng