CATALOGUE gt nhiepanh mau den cATALOUGEgt0001 5a4385566af7a 1024

 

Loại sản phẩm: Catalogue

Ngành nghề: Nghệ thuật

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Đen, trắng, đỏ

Phong cách: Sang trọng, hiện đại