75fcdc50452489.58d1164d04c73
f60cf350452489.58d1164d036f2
2fd86350452489.58d1164d026c0
4b5c3150452489.58d1164d04fd8
47891d50452489.58d1164d01998
b54d7050452489.58d1164d0141d
Loại sản phẩm: Catalogue

Ngành nghề:Thời trang

Hình dáng: Chữ nhật ngang

Màu sắc: Trắng, đen

Phong cách: Năng động, trẻ trung