3ccb9e95092489.5e8f2c9638ae2
f8eb4195092489.5e8f22718889c
52758895092489.5e9338c3852b5
Image may contain: indoor and wall
Image may contain: handwriting and book
Image may contain: book, letter and handwriting
7ce28295092489.5e8f1c1328d8d
Loại sản phẩm: Catalogue

Ngành nghề: Spa, làm đẹp

Hình dáng: Chữ nhật ngang

Màu sắc: Xanh diệp lục

Phong cách:  Trung hòa