Loại sản phẩm: Catalogue

Ngành nghề: Spa, làm đẹp

Hình dáng: Chữ nhật ngang

Màu sắc: Nude, xanh, nâu

Phong cách:  Trung hòa