CATALOGUE ld duongthe maukem catalogueld0001 5a164fee9ab8e 1024

Loại sản phẩm: Catalogue

Ngành nghề: Làm đẹp

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Màu sắc: Vàng, trắng

Phong cách: Đơn giản, hiện đại